Üzenetküldés

PANNON Nyelvvizsga lehetőségéről és a jelentkezésről általánosan


Tisztelt Vizsgázóink!

Jelentkezési lapunk kiegészült az új ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓVAL, melynek leírását letölthető formában megtalálják itt illetve a dokumentumok között.

A Pannon nyelvvizsgából NÉMET nyelvű vizsga jelenleg nem tehető. A Vizsgaközpont a KÉTNYELVŰ vizsgák szervezését mindkét nyelvből SZÜNETELTETI.

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Bármilyen további kérdést illetően forduljanak hozzánk bizalommal.

EUROTEAM STÚDIÓ Vizsgaszervezés


Nyelviskolánk, az Euroteam Stúdió, a Veszprémi Egyetem PANNON Nyelvvizsgarendszerének vizsgahelyeként 2006 óta bonyolít le nyelvvizsgákat.

VIZSGASZABÁLYZAT elérhető ITT, Belső Működési Rend elérhető ITT

A vizsga általános leírása

A Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott Közös Európai Referenciakeret (KER) elvárásainak.

Nyelvvizsga tehető: jelenleg csak angol nyelvből

Szintek:

  • B1 (alap)
  • B2 (közép)
  • C1 (felső)

Típus:

  • egynyelvű

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. A részvizsga párosítható más államilag elismert nyelvvizsgarendszerben letett részvizsgával.

A nyelvvizsgáztatásban jelenleg hatályos jogszabályok megtalálhatók a www.nyak.hu , oldalon. A jelenleg hatályban lévő kormányrendelet: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról

A jelentkezés menete

Szükséges dokumentumok

Vizsgára jelentkezni  a jelentkezési határidőig online, a www.pannon-nyelvvizsga.hu oldalon, illetve jelentkezési lapon lehet a vizsgahelyeken. A jelentkezési lap letölthető itt , vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyen. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt vagy az átutalásról szóló igazolást is. Amennyiben valaki lekési a hivatalos jelentkezési határidőt, annak a határidőt követő 5 munkanapig van lehetősége személyesen pótjelentkezésre. Pótjelentkezési díj 3.500 Ft.   A banki átutalás számlaszáma: PANNON EGYETEM 10048005-01426696-00000000

A regisztrációs díj a vizsgahelyeken készpénzben fizetendő a beíratkozást követően. Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet!

A Vizsgaközpont vizsgára való jelentkezésének leírását itt olvashatja.

Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók

A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben:

  • előző vizsga sikeressége esetén
  • betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).

Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.

Vizsgahalasztás

Kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani, ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít az orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság), hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében. Halasztás egy alkalommal kérhető, ennek menete a következő: – a kitöltött formanyomtatványt és a befizetett díjról szóló igazolást (csekk vagy átutalás) a Pannon Nyelvvizsga Központnak postán kell elküldeni. A vizsgahalasztás 3.000,-Ft-os külön eljárási díj ellenében történik.

A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások:

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt). A jelentkezéshez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekben korlátozott. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.

A fogyatékkal élők külön eljárásáról további információt a vizsgaközpont honlapján találhatnak: www.pannon-nyelvvizsga.hu

Jelentkezni lehet személyesen az Euroteam Stúdió Titkárságán (1051 Bp., Sas u. 25. V. em.) ügyfélfogadási időben (H, Cs: 11-18 K, Sz, P: 11-15).

Nem biztos a tudásában? Jelentkezzen nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamainkra!