su_button url=”../uzenetkuldes” target=”self” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”4″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]Üzenetküldés[/su_button]

Vizsgahelyünkön PANNON és ORIGÓ Nyelvvizsga tehetőAz Origó államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő. Vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány. Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, hazánkban a legtöbb idegen nyelvből kínál vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának, a vizsgaalkalmak gyakoriságának köszönhetően a cég 2015-ben visszaszerezte piacvezető szerepét.

Az ország legrégebbi és legnagyobb nyelvtudás-mérési tapasztalattal rendelkező intézményeként küldetésének tekinti a hiteles nyelvtudás-mérés értékeinek megőrzését. Stratégiai célkitűzése, hogy vizsgaközpontként megőrizze piacvezető pozícióját, valamint folyamatosan megújulva, innovatív módszerek kifejlesztésével szolgálja vizsgázóit.

A Vizsgaközpont honlapja: http://www.onyc.hu
Nyelviskolánk, az Euroteam Stúdió, a Veszprémi Egyetem PANNON Nyelvvizsgarendszerének vizsgahelyeként 2006 óta bonyolít le nyelvvizsgákat.

VIZSGASZABÁLYZAT elérhető: PANNON_vizsgaszabalyzat

A vizsga általános leírása

A Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott Közös Európai Referenciakeret (KER) elvárásainak.

Nyelvvizsga tehető: jelenleg csak angol nyelvből

Szintek:

  • B1 (alap)
  • B2 (közép)
  • C1 (felső)

Típus:

  • egynyelvű

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. A részvizsga párosítható más államilag elismert nyelvvizsgarendszerben letett részvizsgával.

A nyelvvizsgáztatásban jelenleg hatályos jogszabályok megtalálhatók a www.nyak.hu , oldalon. A jelenleg hatályban lévő kormányrendelet: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról

A vizsga leírása és gyakorló feldatok a Vizsgaközpont honlapján találhatóak meg. https://www.pannon-nyelvvizsga.hu/gyakorlo-feladatok

A jelentkezés menete

Szükséges dokumentumok

Vizsgára jelentkezni  a jelentkezési határidőig online, a https://www.pannon-nyelvvizsga.hu/online-jelentkezes-nyelvvizsgara oldalon, illetve jelentkezési lapon lehet a vizsgahelyeken.

A jelentkezési lap letölthető 2024-es Jelentkezési lap_Euroteam Stúdió vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyen. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt vagy az átutalásról szóló igazolást is. Amennyiben valaki lekési a hivatalos jelentkezési határidőt, annak a határidőt követő 3 munkanapig van lehetősége személyesen pótjelentkezésre.
Pótjelentkezési díj 5.000 Ft.

A banki átutalás számlaszáma:
PANNON EGYETEM 10300002-10802153-00014904

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet!

A Vizsgaközpont által összeállított tájékozatóban olvashatja a vizsgára való jelentkezés menetének pontos leírását.Tájékoztató füzet_2023

KÉRJÜK RÉSZESÍTSÉK ELŐNYBEN AZ ONLINE JELENTKEZÉST!

Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók

A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési vizsgadij_visszafizetesi_kerelem_0) a következő esetekben:

  • előző vizsga sikeressége esetén
  • betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).

Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.

Kérjük olvassák el a vizsgaszabályzat erre vonatkozó meghatározását!

Vizsgahalasztás

Kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani, ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít az orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság), hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében. Halasztás egy alkalommal kérhető, ennek menete a következő: – a kitöltött halasztasi_kerelem nyomtatványt és a befizetett díjról szóló igazolást (csekk vagy átutalás) a Pannon Nyelvvizsga Központnak postán kell elküldeni. A vizsgahalasztás 5.000,-Ft-os külön eljárási díj ellenében történik.

Kérjük olvassák el a vizsgaszabályzat erre vonatkozó meghatározását!

A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások:

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt). A jelentkezéshez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekben korlátozott. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.

A fogyatékkal élők külön eljárásáról további információt a vizsgaközpont honlapján találhatnak: http://www.pannon-nyelvvizsga.hu

Kérjük olvassák el a vizsgaszabályzat erre vonatkozó meghatározását!


Tisztelt Vizsgázóink!

Aktuális évi ÚJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET érhető el a Pannon nyelvvizsgához.

Letölthető: Tájékoztató füzet_2023


Tisztelt Vizsgázóink!

A Pannon nyelvvizsgából NÉMET nyelvű vizsga jelenleg nem tehető. A Vizsgaközpont a KÉTNYELVŰ vizsgák szervezését mindkét nyelvből SZÜNETELTETI.

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Bármilyen további kérdést illetően forduljanak hozzánk bizalommal.

EUROTEAM STÚDIÓ Vizsgaszervezés


Nem biztos a tudásában? Jelentkezzen nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamainkra!

Kiemelt partnerünk: https://nyelvvizsga.hu/