PANNON Nyelvvizsga

(Akkreditált egynyelvű vizsga)

Általános tudnivalók a jelentkezésről

Az adatok a Vizsgaközpont (Pannon Egyetem http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/) által megjelentetett információkat tartalmazzák.
Kérjük további információért keresse Vizsgahelyünket illetve látogassa meg a Vizsgaközpont honlapját!

A Pannon Nyelvvizsgaközpont az Oktatási Hivatal határozata (SZIF-XIX-3/2008) értelmében 2009. szeptember 15-től folytathatja államilag elismert vizsgáztatási tevékenységét ANGOL nyelvből.

A Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott Közös Európai Referenciakeret (KER) elvárásainak.

Nyelvvizsga tehető: angol nyelvből;

Szintek:

  • B1 (alap)
  • B2 (közép)
  • C1 (felső);

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

A részvizsga párosítható más államilag elismert nyelvvizsgarendszerben letett részvizsgával.

A nyelvvizsgáztatásban jelenleg hatályos jogszabályok megtalálhatók Nyelvvizsga Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) oldalon.

A jelenleg hatályban lévő kormányrendelet:
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról.


Nyelviskolánk, az Euroteam Stúdió, a Veszprémi Egyetem PANNON Nyelvvizsgarendszerének vizsgahelyeként 2006 óta bonyolít le nyelvvizsgákat.

VIZSGASZABÁLYZAT elérhető: PANNON_Vizsgaszabályzat_2023

A vizsga leírása és gyakorló feladatok a Vizsgaközpont honlapján találhatóak meg. https://www.pannon-nyelvvizsga.hu/gyakorlo-feladatok


A jelentkezés menete

Szükséges dokumentumok

Vizsgára jelentkezni  a jelentkezési határidőig online, illetve papíralapon a vizsgahelyeken leadott jelentkezési lapon lehet. KÉRJÜK RÉSZESÍTSÉK ELŐNYBEN AZ ONLINE JELENTKEZÉST!

A 2024-es Jelentkezési lap_Euroteam Stúdió letölthető vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyen. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt vagy az átutalásról szóló igazolást is. Teljesítésre várakozó bizonylatot nem áll módunkba elfogadni! Amennyiben valaki lekési a hivatalos jelentkezési határidőt, annak a határidőt követő 3 munkanapig van lehetősége személyesen pótjelentkezésre.
Pótjelentkezési díj 5.000 Ft.

A banki átutalás számlaszáma:
PANNON EGYETEM 10300002-10802153-00014904

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet!

A Vizsgaközpont által összeállított tájékoztatóban illetve az Egyetem honlapján részletesen (ITT) olvashatja a vizsgára való jelentkezés menetének pontos leírását.Tájékoztató füzet_2023


Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók

A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben:

  • előző vizsga sikeressége esetén
  • betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).

Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10.-ik napig lehet. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.


Vizsgahalasztás

Kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani, ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül.
Halasztás egy alkalommal kérhető, ennek menete a következő:
– a kitöltött halasztasi_kerelem és a befizetett díjról szóló igazolást (csekk vagy átutalás a Pannon Nyelvvizsga Központnak postán kell elküldeni.
– A vizsgahalasztás 3.000,-Ft-os külön eljárási díj ellenében történik.

A VIZSGAHALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTBA KELL KÜLDENI!

Méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság. Hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében a vizsgát követő 3 munkanapon belül is elfogadja a Vizsgaközpont a halasztási kérelmet.


A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások:

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt). A jelentkezéshez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekben korlátozott. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.

A fogyatékkal élők külön eljárásáról további információt a vizsgaközpont honlapján találhatnak: http://www.pannon-nyelvvizsga.hu


VIZSGA időpontok 2024

VIZSGAIDŐSZAK JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ Írásbeli-  és beszédértés vizsga
2024-03-04 – 2024-03-09 2024-02-04 Szóbelik: 2024-03-04 –
2024-03-09
Angol Írásbeli 2024-03-09
2024-05-13 – 2024-05-18 2024-04-14 Szóbelik: 2024-05-13 –
2024-05-18
Angol Írásbeli 2024-05-18
2024-09-23 – 2024-09-28 2024-08-25 Szóbelik: 2024-09-23 –
2024-09-28
Angol Írásbeli 2024-09-28
 
2024-11-11 – 2024-11-16 2024-10-13 Szóbelik: 2024-11-11 –
2024-11-16
Angol Írásbeli 2024-11-16
 

A szóbeli vizsgák napját hétköznapokra határozzuk meg, vizsgahelyünkön az írásbelik napján nem tartunk szóbelit vizsgát!


http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/vizsgaidopontok

Vizsgaszabályzat 

Vizsgaszabályzat_2023


VIZSGADÍJAK

Aktuális információkért kattintson IDE: http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/vizsgadijak

A Nyelvvizsgaközpont számlaszáma:
10300002-10802153-00014904

Angol nyelvvizsgadíjak

                                     Szóbeli           Írásbeli           Komplex

B1 (alapfok) 22000,-Ft 25000,-Ft 40000,-Ft
B2 (középfok) 22000,-Ft 25000,-Ft 40000,-Ft
C1 (felsőfok) 22000,-Ft 25000,-Ft 40000,-Ft

FELKÉSZÜLÉS

Nem biztos a tudásában? Jelentkezzen nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamainkra!

Nyelviskolánkban – vizsgáztató tanárainkkal – mind személyes konktakt órák segítségével, mind online oktatás keretében készülhet a nyelvvizsgára.
Kérjük, tájékozódjon képzési kínálatunkról illetve kérje ajánlatunkat elérhetőségeinken!

Az EUROTEAM STÚDIÓ a meghirdetett vizsgaidőszakok mindegyikében szervez PANNON nyelvvizsgát, kérjük a jelentkezéskor válasszák ki vizsgahelyünket és készüljenek oktatói csapatunkkal!

Kiemelt partnerünk: https://nyelvvizsga.hu/