PANNON Nyelvvizsga

(Akkreditált egynyelvű vizsga)

Általános tudnivalók a jelentkezésről

Az adatok a Vizsgaközpont (Pannon Egyetem http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/) által megjelentetett információkat tartalmazzák.
Kérjük további információért keresse Vizsgahelyünket illetve látogassa meg a Vizsgaközpont honlapját!

A Pannon Nyelvvizsgaközpont az Oktatási Hivatal határozata (SZIF-XIX-3/2008) értelmében 2009. szeptember 15-től folytathatja államilag elismert vizsgáztatási tevékenységét ANGOL nyelvből.

A Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott Közös Európai Referenciakeret (KER) elvárásainak.

Nyelvvizsga tehető: angol nyelvből;

Szintek:

  • B1 (alap)
  • B2 (közép)
  • C1 (felső);

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

A részvizsga párosítható más államilag elismert nyelvvizsgarendszerben letett részvizsgával.

A nyelvvizsgáztatásban jelenleg hatályos jogszabályok megtalálhatók Nyelvvizsga Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) oldalon.

A jelenleg hatályban lévő kormányrendelet:
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról.

Részletes információkat az alábbi csatolmányban találhat:

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/sites/pannon-nyelvvizsga.hu/files/files/pannon_tajekoztato_2017.pdf

 

Nyelviskolánkban – vizsgáztató tanárainkkal – mind személyes konktakt órák segítségével, mind online oktatás keretében készülhet a nyelvvizsgára.
Kérjük, tájékozódjon képzési kínálatunkról illetve kérje ajánlatunkat elérhetőségeinken!

VIZSGA időpontok 2021

Vizsgaidőszak Írásbeli napja
(angol)
Jelentkezési határidő 
Szóbelik: 2021-03-01 – 2021-03-06
Szóbelik: 2021-05-10 – 2021-05-15
Szóbelik: 2021-09-13 – 2021-09-18
Szóbelik: 2021-11-08 – 2021-11-13
2021-03-06
2021-05-15
2021-09-18
2021-11-13
2021-01-29
2021-04-09
2021-08-06
2021-10-08

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/vizsgaidopontok

Vizsgaszabályzat 

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/letoltesek

VIZSGADÍJAK

Aktuálisinformációkért kattintson IDE: http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/vizsgadijak

A Nyelvvizsgaközpont számlaszáma: 10048005-01426696-00000000

Angol

Szóbeli Írásbeli Komplex
B1 (alapfok) 12000,-Ft 16000,-Ft 28000,-Ft
B2 (középfok) 12000,-Ft 16000,-Ft 28000,-Ft
C1 (felsőfok) 12000,-Ft 16000,-Ft 28000,-Ft

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon lehet a fenti vizsgahelyeken illetve ONLINE a http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/online-jelentkezes-nyelvvizsgara oldalon keresztül.

Szükséges dokumentumok

A jelentkezési lap letölthető a “Letöltések” címszó alatt, vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyeken (pontos címeket lásd “Vizsgahelyek”). A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt is.
Online jelentkezés esetén nem kell jelentkezési lapot is kitölteni!

A vizsgadíj befizetésének lehetőségei:

SÁRGA CSEKKES befizetés
A Pannon Egyetem által kiadott eredeti csekkszelvényen

(Rózsaszín postautalványon nem fogadjuk el a vizsgadíj befizetését!)

BANKI ÁTUTALÁSSAL
A következő adatokat tüntessék fel: Banksz. szám.: 10048005-01426696-00000000
A közleményben kérjük feltüntetni a következőket:

  • A VIZSGÁZÓ NEVE (NEM MINDEN ESETBEN AZONOS A BEFIZETŐVEL)
  • ONLINE jelentkezésnél a kapott egyedi azonosítót

Ebben az esetben a bank által hitelesített átutalásról szóló bizonylatot kell csatolni a jelentkezési laphoz. Teljesítésre várakozó bizonylatot nem áll módunkba elfogadni!
Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

A szóbeli vizsgák idejét az írásbelihez igazítjuk!

ESÉLYEGYENLŐSÉG

A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások:

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt). A jelentkezéshez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekben korlátozott. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.

Vizsgahalasztás

A vizsgázó a vizsga előtt két héttel megkapja az értesítőt a vizsgaidőpont(ok)ról, illetve helyszín(ek)ről. Az értesítőben szerepel a vizsgázó személyes vizsgakódja is.
Ha a vizsgázó a kijelölt időpontban (méltánylást érdemlő ok miatt) nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtt legalább 3 munkanapon belül kérheti a vizsga halasztását. Halasztás egy alkalommal kérhető a formanyomtatványon. A vizsgahalasztás különeljárási díj ellenében történik.

A VIZSGAHALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONTBA KELL KÜLDENI.

Méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság. Hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében a vizsgát követő 3 munkanapon belül is elfogadja a Vizsgaközpont a halasztási kérelmet.

Az EUROTEAM STÚDIÓ a meghirdetett vizsgaidőszakok mindegyikében szervez PANNON nyelvvizsgát, kérjük a jelentkezéskor válasszák ki vizsgahelyünket!

Kiemelt partnerünk: https://nyelvvizsga.hu/