PANNON nyelvvizsga

 

PANNON Nyelvvizsga lehetőségéről és a jelentkezésről általánosan

 

Tisztelt Vizsgázóink!

A PANNON nyelvvizsga jelentkezési lapja MEGVÁLTOZOTT, kérjük az Április-Májusi vizsgaidőszaktól az új lapot használják.  Az új jel.lap kiegészült az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓVAL, melynek leírását letölthető formában megtalálják itt illetve a dokumentumok között.

 A Pannon nyelvvizsgából NÉMET nyelvű vizsga előreláhatólag 1 évig nem tehető. A Vizsgaközpont a KÉTNYELVŰ vizsgák szervezését mindkét nyelvből SZÜNETELTETI.

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Forduljanak hozzánk bizalommal bármilyen további kérdésük felmerül.

EUROTEAM STÚDIÓ Vizsgaszervezés

 

Nyelviskolánk az Euroteam Stúdió a Veszprémi Egyetem PANNON Nyelvvizsgarendszerének vizsgahelyeként 2006 óta bonyolít le nyelvvizsgákat.

VIZSGASZABÁLYZAT elérhető ITT, Belső Működési Rend elérhető ITT

 

A vizsga általános leírása

A Pannon Nyelvvizsgarendszer megfelel az Európa Tanács által ajánlott Közös Európai Referenciakeret (KER) elvárásainak.

Nyelvvizsga tehető: angol és német nyelvből;

Szintek:

  • B1 (alap)
  • B2 (közép)
  • C1 (felső)

Típus:

  • egynyelvű
  • kétnyelvű

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll. A részvizsga párosítható más államilag elismert nyelvvizsgarendszerben letett részvizsgával.

A nyelvvizsgáztatásban jelenleg hatályos jogszabályok megtalálhatók a www.nyak.hu , oldalon. A jelenleg hatályban lévő kormányrendelet: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról

A jelentkezés menete

Szükséges dokumentumok
Vizsgára jelentkezni jelentkezési lapon lehet a vizsgahelyeken, illetve a jelentkezési határidőig online, a www.pannon-nyelvvizsga.hu oldalán. A jelentkezési lap letölthető itt , vagy személyesen beszerezhető a vizsgahelyen A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt is. Amennyiben valaki lekési a hivatalos jelentkezési határidőt, annak a határidőt követő 5 munkanapig van lehetősége személyesen pótjelentkezésre. Pótjelentkezési díj 3.000 Ft.   A vizsgadíj banki átutalással is befizethető a következő számlaszámon: PANNON EGYETEM 10048005-01426696-00000000 Ebben az esetben a banki átutalásról szóló bizonylatot kell csatolni a jelentkezési laphoz. A regisztrációs díj a vizsgahelyeken kézpénzben fizetendő. Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet!

Vizsgárajelentkezés menetének pontos leírását itt olvashatja.

 

Vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók

A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével (Vizsgadíj visszafizetési kérelem) a következő esetekben:
• előző vizsga sikeressége esetén
• betegség miatt (orvosi igazolás ellenében).
Vizsgadíjat visszaigényelni a kitűzött vizsga időpontja előtti 10-ik napig lehet. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.

Vizsgahalasztás

Kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani, ezt követően csak méltánylást érdemlő ok miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül (méltánylást érdemlő oknak számít orvosilag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság), hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében. Halasztás egy alkalommal kérhető, ennek menete a következő, a kitöltött formanyomtatványt és a befizetett díjról szóló igazolást (csekk vagy átutalás) a Pannon Nyelvvizsga Központnak postán elküldeni. A vizsgahalasztás 3.000,-Ft-os külön eljárási díj ellenében történik.

A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások:

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt). A jelentkezéshez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekben korlátozott. A kérelemhez egy szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.

A fogyatékkal élők külön eljárásáról további információt a vizsgaközpont honlapján találhatnak. www.pannon-nyelvvizsga.hu

Jelentkezni lehet: Személyesen az Euroteam Stúdió Titkárságán (1051 Bp., Sas u. 25. V. em.) ügyfélfogadási időben (H,Cs: 11-18 K,Sz, P:11-15).

Nem biztos a tudásában? Nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat indítunk kedvezményes áron, ahol megveheti a felkészítéshez szükséges tankönyveket is.

Részleteket lásd a NYELVTANFOLYAMOK menüpontban!

Kapcsolódó dokumentumok:
PDF icon vizsgaszabalyzat_2017.pdf
PDF icon belso_mukodesi_rend_pannon_2017.pdf
Microsoft Office document icon 2018._jelelentkezesi_lap_euroteam.doc
Microsoft Office document icon 2018._jelelentkezesi_lap_euroteam_megvaltozott.doc
PDF icon vizsgaszabalyzat_2018.pdf
Microsoft Office document icon adatvedelmi_tajekoztato_2018.doc